หมายเลขผู้โชคดี campaign Honda wave
หมายเลขผู้โชคดี
1.xxxx571479
2.xxxx930933
3.xxxx645652

หมายเลขสำรอง
1.xxxx842541
2.xxxx533703
3.xxxx316350
4.xxxx034636
5.xxxx350821
6.xxxx676787
7.xxxx060114
8.xxxx401208
9.xxxx432251
10.xxxx717394
11.xxxx680831
12.xxxx323856
13.xxxx930450
14.xxxx418779
15.xxxx369617
16.xxxx319419
17.xxxx057912
18.xxxx973140
19.xxxx486828
20.xxxx248330
21.xxxx610692
22.xxxx183889
23.xxxx175575
24.xxxx682639
25.xxxx585033
26.xxxx716370
27.xxxx075517

กติกาและรายละเอียด

– กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้บริการ Horo SMS
– สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย ดีแทค เท่านั้น
– ค่าบริการ 5 บาท/ข้อความ จัดส่งวันละ 2 ข้อความ
– ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ https://www.facebook.com/dtac/
– ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561
– ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
– ของรางวัลคือ รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 3รางวัล มูลค่ารวม 135,000 บาท
– รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– คณะกรรมการ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
– ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Vat 7% ของมูลค่ารางวัล ซึ่งต้องรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
– การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– วิธีการยกเลิกบริการ พิมพ์ C1 ส่งมาที่ 4677006
– ใบอนุญาตเลขที่ 1470 / 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-766-9000 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.00 น

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?